Tag Archives: เครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องพิมพ์วันที่แต่ละชนิดมีอะไรบ้าง

เครื่องพิมพ์วันที่ (Coding Machine) มีหลากหลายแบบอย่างตามลักษณะการใช้งานที่เคลื่อนคลาดกัน โดยเครื่องพิมพ์วันที่สามารถ พิมพ์ตัวเลข ข้อความลงบนตัวบรรจุภัณฑ์ของของซื้อของขายได้หลากหลาย เช่น พิมพ์วันที่, พิมพ์ราคา, พิมพ์วันหมดอายุ, พิมพ์นัมเบอร์ Lot ของสินค้า, พิมพ์ความหนักเบา โดยสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 – 3 บรรทัด

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการทำเครื่องพิมพ์วันที่  ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะ ในสายอุตสาหกรรมการผลิต มีเหตุจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระบุประกาศสำคัญไว้บนตัวสินค้า กลุ่มของสินค้าเองก็ทำจากสิ่งของมากมายแบบ พื้นผิวจึงเหลื่อมล้ำกันไป เช่น ผลผลิตจากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นอาทิ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบมือโยก

เครื่องพิมพ์วันที่รูปแบบมือโยกใช้ด้วยพิมพ์วันที่ผลิต, หมดอายุ, บาร์โค้ด, Lot Number, ความหนักเบา, ราคา ลงบนฟิล์มพลาสติก กระดาษ ลาเบล หรือวัตถุเนื้อนุ่ม ฯลฯ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ แบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์วันที่แบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้ด้วยพิมพ์วันที่ผลิต, หมดอายุลงบนลาเบล พื้นผิวที่เป็นกระดาษ, พลาสติก, สลากยาหรือซองบรรทุกของซื้อของขายที่ทำมาจากอุปกรณ์ผิวเรียบ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบติดตั้งบนเครื่องบรรจุ

เครื่องพิมพ์วันที่ใช้จัดตั้งร่วมกับเครื่องบรรจุหรือเครื่องห่อแนวตั้งอัตโนมัติ เช่นเครื่องบรรจุเม็ดเล็ก เครื่องบรรจุผง เครื่องบรรจุของเหลว หรือเครื่องบรรจุแนวตั้งแบบอื่นๆ ก็ได้

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบสายพานต่อเนื่อง

เป็นระบบการพิมพ์ที่มีสมรรถนะ และคุณภาพหนทางใหม่ เพื่อการพัฒนาตลาดการพิมพ์แบบเดิม บริษัทที่ต้องการสงเคราะห์ภาพลักษณ์ และเพิ่มผลประโยชน์ให้กับบริษัท