Tag Archives: อัตโนมัติ

แนวคิดปฏิบัติงานของประตูรีโมทที่เข้าใจง่ายๆ

หน้าที่ของ ประตูรีโมท เป็นทางเข้าออกที่คุมด้วยการเปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล ที่อาจจะใช้ร่วมกับเครื่องมือบังคับการอัตโนมัติแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คีย์การ์ด หรือไม่ก็เครื่องสแกน  ซึ่งช่วยอำนวยความง่ายดายในการเปิดเข้า-ออกของประตูได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อให้ช่วยทุ่นแรง และเวลา ถือได้ว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการหลีกเลี่ยงต่อการปะทะขโมยของ หรือ การขโมยรถยนต์ เมื่อลงไปเปิดประตู  ไม่ก็เสี่ยงต่อการที่มีผู้เยาว์อยู่ข้างในรถยนต์ แล้วเราลงไปเปิดทางเข้าออก เยาวชนสามารถเล่นเกีย ไม่ก็ รถยนต์ล๊อคเอง ทำเอาผู้เยาว์ติดอยู่ข้างในรถ

ประตูรีโมท  ตรงนั้นจะทำงานลั่นกลอนเองในตัว ครั้นเมื่อเคลื่อนที่ปิดแล้วไม่จำเป็นจะต้องเปลืองเวลาลงกลอนอีก เนื่องจากมีตัวรีโมทในการกำกับเป็นหลักเสมือนคือกุญแจในตัวมันเอง ซึ่งประตูรีโมทมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบหลักๆ เป็นต้นว่า

ประตูรีโมทแบบบานเลื่อน เป็นแบบเคลื่อน   ด้วยตัวประตูรีโมทจักวิ่งอยู่บนล้อไปตามรางเหล็กเพลาที่วางใกล้กับพื้น   นับว่าเป็นการเปิดแบบขยับที่ภายในแนวที่ขนานกับพื้นแผ่นดิน และการเลื่อนเปิดแบบประยุกต์ต่างๆ   โดยต้องมีเขตหน้าบ้านที่มีความกว้างขวาง เพียงพอที่จะเก็บประตูทั้งบานได้

ประตูรีโมทแบบบานสวิง  เป็นบานทางเข้าออกสองบาน  พร้อมทั้งเปิด-ปิดภายในลักษณะของบานสวิง โดยบาน ส่วนใหญ่มักใช้กับประตูหน้าบ้านที่ไม่ค่อยมีเขตแดนด้านกว้างขวางมากนัก ประตู  เพราะว่าแต่ละบานจะโดนยึดใกล้กับหัวเสาเข็มของทั้งสองด้าน  ซึ่งมีความลึกพอเพียงที่สามารถเก็บบานประตู ที่ไม่กีดขวางการเข้า-ออก ไม่ก็การหยุดรถ