Tag Archives: ที่นอน

การคัดซื้อที่นอนให้เข้ากับผู้สูงอายุ

โดยโดยมากคนสูงวัยจะมีท่าปวดหลัง เนื่องมาจากเกิดการเสื่อมไปตามวัยของกระดูกสันหลังพร้อมด้วยข้อต่อ จึงมักเห็นคนสูงวัยหลังคด หรือ งอ ปวดร้าวลงขา ซึ่งนับวันคนไทยจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้น  โดยปัจจุบันนี้คนที่มีอายุยิ่งกว่า 60 ปี  คิดเป็น 9-10%ของประชากร หรือประมาณ 6-7 ล้านคน  ต้องมีการเก่าของกระดูกสันหลังเกิดขึ้น  อาจมีกิริยาท่าทางบิดเบี้ยวของกระดูกสันหลัง โก่ง คด งอ เลื่อนไปด้านหน้า ด้านข้าง หรือเนื้อที่บั้นเอว เป็นต้น การเคล้งโดยนอนบนที่นอนที่คู่ควรกับผู้สูงวัยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังของคนสูงอายุได้ โดยวิธีการเลือกซื้อที่นอนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมีด้วยเหตุนี้

ความหนาของที่นอน

ความหนาของที่นอนแบ่งตามแผนกของวัสดุที่ใช้ทำที่นอนเป็นพื้น โดยในล่าสุดที่นอนจะมีความหนาอยู่ระหว่าง 6-12 นิ้ว ซึ่งความหนาที่เหมาะกับคนชรานั้นมีวิธีเลือกดังต่อไปนี้

  1. ถ้าเป็นที่นอนสปริง ควรเลือกเฟ้นที่นอนที่มีความหนามากหน่อยควรมีความหนาของที่นอนเกิน 10 นิ้วขึ้นไป

2.ถ้าเป็นที่นอนยางพารา อาจจะไม่ต้องเน้นที่ความหนามากนักเนื่องจากที่นอนยางพาราถ้ายิ่งหนาจะยิ่งมีความหนักเบามาก ยากต่อการผลัดปูที่นอน หรือย้ายถิ่นทำให้หมดจด ต่อจากนั้นความหนาของที่นอนยางพารา ไม่ควรเกิน 8 นิ้ว หรือถ้าที่นอนหนาเกิน 8 นิ้วจะต้องมีความหนักเบาพอที่จะสามารถยกเปลี่ยนผ้าปูที่นอนคนเดียวได้

ที่นอนที่เหมาะสมกับคนชรานั้นจะต้องเน้นที่นอนที่มีการเบียดเสียดหรือ Density มากหน่อย โดยแบ่งขบวนการเลือกสรรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นอนสปริง กับกลุ่มที่ไม่ใช่สปริง โดยมีพลความดังนี้

1.ที่นอนสปริง จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สปริงต่อเนื่อง พร้อมกับสปริงแยกอิสระหรือ Pocket spring

  1. ที่นอนแผนกที่ไม่ใช่สปริง