Tag Archives: ตั้งครรภ์

วิธีเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ตั้งครรภ์

การอินังขังขอบสุขภาพอนามัยขณะตั้งครรภ์และการเตรียมการความพร้อมตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์นับเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ มาก ๆ ค่ะ วันนี้http://www.dumex.co.th  ก็มีเรื่องเล่าความฉลาดดี ๆ จากนิตยสาร MODERNMOM มาฝากว่าที่คุณแม่กันค่ะ มาสร้างลูกน้อยให้มีความเจริญที่ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก่อนออกมาผจญโลกกว้างได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงกันดีกว่าค่ะ

ทำภาวะจิตสงบสบาย รับความผ่อนไปโดยพร้อมเพรียง

หากไม่เคยลองนั่งสมาธิมาก่อน นี่เป็นเวลาที่คุณแม่จะได้ทำกิจกรรมจัดทำที่ให้ผลกำไรทั้งตัวแม่ด้วยกันลูกไปพร้อมกัน หาเวลาสักวันละ 1 ชั่วโมง เช่น ก่อนนอน หรือตอนเช้าตรู่ ในมุมสงบของบ้านนั่งภาวะจิตสงบ ทำใจให้สงบสุข ผ่อนลมหายใจเข้าออกช้า ๆ ทิ้งเรื่องอื่น ๆ ไว้ก่อน แล้วนับลมหายใจเข้าออกแทน การทำสมาธิจะทำให้ดวงใจแม่สงบ มีความมุ่งมั่น จะมีผลต่อร่างกายคุณแม่ให้เลือดสูบฉีดปกติ หัวใจเต้นสม่ำเสมอ ส่งผลต่อสติปัญญาให้รู้สึกมั่งคง ไม่เป็นอันตรายไปด้วย

อ่านบทกลอนวันละหน่อย ลูกสมองชื่นบาน

ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเท่านั้นที่จะช่วยเร่งเร้าความเจริญลูกน้อย แต่เนื้อหาตระกูลบทกลอนที่มีคำเป็นจังหวะเรียงร้อยเข้าด้วยกันจะช่วยสร้างโอกาสอันควรจะโคนในการฟังให้รู้สึกสุภาพเรียบร้อยเพิ่มพูน จดจำได้ง่ายขึ้น คุณแม่ลองหาตัวอย่างกลอนที่มีเนื้อหาจัดทำ น่ารัก ๆ เช่น บทกลอนเพราะธรรมชาติเด็ก หรือความรักในวงศ์ญาติ แล้วอ่านดัง ๆ ให้ลูกฟังก่อนนอนวันละบทสองบท จะช่วยสร้างการระลึกด้านภาษา เร่งเร้าการฟัง การได้ยินตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มีผลต่อการปรับปรุงของเซลล์สมองได้เป็นอย่างดี