Category Archives: ความปลอดภัย

คุณลักษณะของกุญแจมาสเตอร์คีย์

กุญแจมาสเตอร์คีย์ Masterkey เป็นระบบลูกกุญแจที่แม่กุญแจแต่ละลูกสามารถเปิดลูกบิดหรือว่าลูกกุญแจได้หลายลูก ซึ่งตามปกติของโลกนี้จะเป็นระบบการทำลูกกุญแจที่ยากมาก เนื่องจากว่าจำต้องใช้การคำนวณเรื่องเขี้ยว Pin หรือ แหวน Ring ข้างในที่ละเอียด และลูกกุญแจมาสเตอร์คีย์นี้สามารถจัดเก็บระบบการดำเนินการองค์การได้ เช่น ในบริษัทหนึ่ง ผู้ตัดสินผู้จัดการจะถือ Master Key ที่สามารถเปิดประตูทุกบานทุกห้องได้ ทว่ากุญแจมาสเตอร์คีย์ที่รองกรรมการผู้จัดการถืออยู่จะไขได้ทุกห้องนอกจากห้องกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้จัดการทั่ว ๆ ไปจะไขได้ทั่วห้อง เว้นห้องฝ่ายการคลัง ห้องกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น แต่ทว่าประเทศไทยเราประกอบด้วยกุญแจมาสเตอร์คีย์อีกอย่างหนึ่งที่จัดทำง่าย ๆ แต่ว่าแหลมคมอย่างสมองคนไทยเรียกว่าคือ Ghost Master Key หรือ quot มาสเตอร์คีย์ผี quot ก็ปฏิบัติหน้าที่ราวกับกุญแจผีทั่ว ๆ ไปทว่าคือซุปเปอร์กุญแจผี ซึ่งบางโอกาสก็ดำเนินการได้เหมือนกับกุญแจมาสเตอร์คีย์ ถ้าว่าบางช่วงก็เหมือนเศษเหล็กรับจ้างทำกันทั่ว ๆ ไป ซึ่งร้ายแรงกับระบบความปลอดภัยของอาคาร เนื่องด้วยคนรับจ้างทำอาจไปเปลี่ยนแบบระบบแหวน Ring หรือว่า เขี้ยว Pin ข้างในกุญแจมาสเตอร์คีย์เราด้วย

 

ขณะใช้ระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์ท่านอาจจะดำเนินการสิทธิ์การเข้าที่แตกต่างต่างกันด้านในส่วนตึกได้ ดังนั้นบ่อยครั้งที่องค์ประกอบการดำเนินการของบริษัทสะท้อนให้แลเห็นข้างในส่วนประกอบของระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์ ผู้ถือกุญแจมาสเตอร์คีย์สามารถใช้กุญแจดอกนี้หรือว่าใช้กุญแจไม่กี่ดอกในการล็อคไส้กุญแจต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก เว้นแต่ว่าความสะดวกแล้วยังโดดเด่นในเรื่องความปลอดภัยด้วย เนื่องด้วยระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์มีการใช้เทคโนโลยีไส้กุญแจที่ก้าวหน้าแบบบริบูรณ์และโปรไฟล์กุญแจคุณลักษณะสูงเท่านั้น ระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์บางแบบคือโซลูชันเท่านั้นพร้อมด้วยถูกปรับให้กับความต้องการแบบเฉพาะพร้อมทั้งผลิตด้วยมาตรฐานชั้นเยี่ยม ขณะได้ตัดสินใจคัดเลือกระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์อันล้ำสมัยพร้อมด้วยอุปกรณ์และฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกัน เป็น|คือ}ระบบที่มุ่งเสนอออปชันการดีไซน์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงการเสริมการทำงานในวันหลังด้วยเหมือนกัน ไส้ลูกกุญแจแบบกลไก แบบเมคคาทรอนิกส์ และแบบอิเล็กทรอนิกส์คุณลักษณะสูงจะใช้ในการบริการที่ทั่วถึง ซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนการ การจัดการ พร้อมทั้งการสั่งกุญแจมาสเตอร์คีย์เพิ่ม