Category Archives: การสื่อสาร

วินัยพร้อมทั้งกิริยามารยาทในการใช้วิทยุสื่อสารที่จำเป็นต้องมีในกิจการงาน

ข้อควรปฏิบัติว่าด้วยระเบียบและมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร

ในการส่งข่าวทางวิทยุสื่อสารจะต้องให้สั้นและกะทัดรัดเท่าที่จะทำได้เนื่องมาจากทุกวินาทีนั้นมีค่าและถ้าพลาดไปก็จะเลยกำหนด ที่สำคัญคือการละทิ้ง การพูดล้อเล่น ย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ ในเรื่องที่ไร้ระเบียบใด ๆ กำหนดไว้ ก็ให้ใช้สามัญสำนึก(Common sense) ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากในการเล่นจนเลยขอบเขตอาจเป็นสาเหตุที่เป็นเหตุให้งานเสีย ไม่มีใครเชื่อคำกล่าวเหล่านั้น หรือไม่ก็จะหมายถึงการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ ในเรื่องที่ไม่ใช่ราชการ เป็นการ มิสมควรในการใช้วิทยุสื่อสาร

เช่นนี้ห้ามปรับแต่งความถี่หรือทดสอบเครื่องมากเกินเหตุจำเป็น ควรจะรับฟังก่อนส่ง การส่งสอดที่มิชอบทำให้เกิดการสับสนและ ทำให้เดือดร้อนไม่ก็ขัดคอหน้าที่ ของสถานีที่กำลังทำการทำงาน อยู่ในขณะนั้น ใช้คำพูดให้ชัดเจน เน้นหนักที่สมควรมุ่งเน้น เข้าใจแจ่มแจ้งสบาย มีการใช้คำกล่าวด้วยความรวดเร็วที่พอเหมาะ โดยจำเป็นจะต้องคิดถึงฝ่ายรับ ว่าอาจจะจดบันทึกได้ทัน เพื่อที่จะลดเวลาที่จะใช้ในการตรวจทานอีกครั้ง พากเพียรหลบเลี่ยงการใช้ระดับเสียงที่แปลกประหลาด เสียงสูงทำให้แสบแก้วหูเสียงต่ำเป็นเหตุให้เข้าใจยาก พากเพียรใช้คำที่รู้ง่ายและจับใจความได้ง่าย แล้วยังควรใช้การกล่าวที่เป็นธรรมชาติ รักษาโอกาสการกล่าวธรรมดา พร้อมทั้งพูดจาให้เป็นประโยค หรือคำกล่าว ไม่สมควรใช้การพูดเป็นลักษณะคำต่อคำ