คุณสนใจการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือไม่

การเรียนเขียนโปรแกรม

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ออกแบบคำสั่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรู้ชุดภาษาโปรแกรมต่างๆ เมื่อวิศวกรต้องการโปรแกรมที่ออกแบบ พวกเขาจะให้ความคิดกับการเรียนเขียนโปรแกรมที่จะนำคำแนะนำเหล่านี้ไปเข้ารหัสเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้  ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มักจะซ่อมแซมและแก้ไขโปรแกรมที่มีอยู่เพื่อปรับปรุง และพวกเขาอาจใช้วิศวกรรมซอฟต์แวร์ช่วยคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้กระบวนการบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ โปรแกรมที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลที่ต้องถอดเสียง

การเรียนเขียนโปรแกรมสามารถทำได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

ในขณะที่โปรแกรมอื่นๆ อาจใช้เวลาหลายปีในการสร้าง ผู้ทดสอบคอมพิวเตอร์จะทดสอบโปรแกรมโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ และจะทดสอบต่อไปจนกว่าประสิทธิภาพของโปรแกรมจะเพียงพอ การเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเกมและซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ใช้สำหรับการวางแผนทางการเงินหรือความบันเทิง โดยทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเพื่อสร้างโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ การเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักถูกจัดกลุ่มเป็นหนึ่งในสองประเภท ซึ่งอาจรวมถึงแอปพลิเคชันและการเขียนโปรแกรมระบบ

ผู้เขียนโปรแกรมมีหน้าที่เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ซึ่งจะทำงานเฉพาะเช่นการประมวลผลคำหรือสเปรดชีต การเขียนโปรแกรมระบบจะสร้างระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่ายซึ่งซอฟต์แวร์อื่นจะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในงานที่ค่อนข้างเครียด และการสื่อสารโทรคมนาคมก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมืออาชีพด้านการเรียนเขียนโปรแกรม งานส่วนใหญ่จะต้องการวุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การเรียนเขียนโปรแกรมเป็นหนึ่งในวิชาที่น่าสนใจที่สุดในโลก

หากคุณจะใช้แนวทางที่ถูกต้อง การเรียนเขียนโปรแกรมควรได้รับการปฏิบัติแตกต่างไปจากวิชาหลักเหล่านั้นในโรงเรียน การเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้นต้องการให้โปรแกรมเมอร์ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการทำและสิ่งที่พื้นฐานมี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไร การเรียนเขียนโปรแกรมเป็นเพียงการบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงาน มันเหมือนกับการสอนให้ลูกหัดบวกเลข ในการเขียนโปรแกรมส่วนบุคคล เรามักใช้ภาษาต่างๆ ที่บุคคลนั้นสามารถเข้าใจได้ เช่น อังกฤษหรือฝรั่งเศส ในทำนองเดียวกัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องการให้มนุษย์ใช้ภาษาที่คอมพิวเตอร์

ภาษาของมนุษย์นั้นซับซ้อนมาก อย่างไรก็ตาม มนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้มันเพราะความฉลาดของเรา ในทางกลับกัน คอมพิวเตอร์ไม่ได้ฉลาดนัก ภาษาที่ใช้ในการสอนนั้นค่อนข้างง่าย นี่คือเหตุผลที่มันสนุกและง่ายสำหรับคนอย่างคุณที่จะเรียนรู้ภาษาการเรียนเขียนโปรแกรมหนึ่งหรือหลายภาษา เมื่อคุณคุ้นเคยกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งแล้ว คุณจะเรียนรู้ภาษาอื่นได้ง่ายขึ้นมาก สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลอจิกถือเป็นกระดูกสันหลังของโปรแกรมใดๆ จำเป็นต้องจัดเตรียมตามทรัพยากรที่ภาษาโปรแกรมที่คุณเลือกอนุญาต